خبرخوان

نوشته های رسانه  "2021"  از "فروردین"

کدک AV1 و انقلابی تاریخی از پس آن!

کدک AV1 و انقلابی تاریخی از پس آن!

Alliance for Open Media یا AOMedia - کنسرسیوم اتحاد برای رسانه‌های آزاد - یک سازمان غیرانتفاعی جدید است که در سال 2015 توسط شرکت‌های تولیدکننده‌ی نیمه‌هادی، ارائه‌دهندگان ویدئو بر اساس تقاضا، تولیدکنندگان محتوای ویدئویی، شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار و ارائه‌دهند...

کدک AV1 و انقلابی تاریخی از پس آن!
کدک و دنیای پیرامون آن

کدک و دنیای پیرامون آن

انسان‌ها در تمام طول تاریخ میل شدیدی به کمال‌گرایی از خود نشان دادند، این تمایل در همه‌ی عرصه‌ها نمود داشته و هنوز هم پابرجاست چراکه ذات بشر کمال‌گرا است.

با اختراع دوربین، سینما و تلویزیون از همان ابتدا انسان‌ها در تلاش بودند تا تصاویری خلق کنند که با آنچه چشم آدمی در وا...

کدک و دنیای پیرامون آن