خبرخوان

رسانه

گفتاری بر محصول جدید بی‌لینک GS-King X

در روزگاری که برخی از تولیدکنندگان اندروید باکس برای اینکه به‌نوعی بتوانند در بازار هماوردی کنند، هزینه‌های ساخت محصولاتشان را کاهش می‌دهند، برندهای دیگر به‌ویژه Beelink گام‌های بلندی در راستای افزایش قابلیت‌های تولیداتشان برداشته‌اند.

Beelink GS-King X در ژوئن سال 2020 رونمایی شد، چنانکه بایدوشاید...

گفتاری بر محصول جدید بی‌لینک GS-King X